Semester

Stängt för semester 18/6 - 31/10

Handledning - Konsultation

Handledning/konsultation kan ges till yrkesverksamma som arbetar med människor och som vill utveckla sig i sitt yrke. Man behöver kanske hitta nya förhållningssätt och utveckla sitt sätt att bemöta människor. Det kan vara olika yrkeskategorier som känner behov av stöd i sitt arbete.

Det kan också vara psykoterapeuter under eller efter utbildning som behöver handledning.

Handledning/konsultation kan ske individuellt eller i grupp. Vi träffas en första gång för att presentera oss för varandra och diskutera huruvida det är meningsfullt att påbörja en handledning/konsultation. Därefter kommer man överens om målsättning och uppläggning av handledningen/konsultationen.

Konsultation kan innebära att man träffas en eller flera gånger. Handledning kan vara under kortare eller längre tid, ibland flera år.

Chefsstöd - Personalstöd

Chefsstöd/personalstöd kan ges till anställda på företag och myndigheter t ex vid kriser, plötsliga dödsfall eller andra svåra händelser, stress, eller för att minimera sjukskrivning.