Semester

Stängt för semester 18/6 - 31/10

Imago Parterapi

Parterapi är till för er som

Filosofin

Filosofin bakom Imago parterapi är att vi bär med oss frustrationer från barndomen och som vuxna söker vi efter att komma tillrätta med dessa och bli hela som människor. Detta blir speciellt tydligt i den nära relationen som parrelationen innebär. Efter förälskelsefasen, som för oss samman, uppstår ofta en maktkamp hos paret med konflikter och tystnad som följd. I förälskelsefasen förför vi varandra för att få våra behov tillfredsställda – i maktkampen försöker vi få samma sak genom krav och kritik.

Terapin handlar om att växa och utvecklas både själv som människa och i relationerna till andra människor. Den erbjuder en möjlighet att komma vidare ur konflikter och låsta positioner. Det är ett nytt sätt att kommunicera och förhålla sig till sig själv och till varandra.

Målet

Målet i Imago parterapi är att bli mer medveten om både våra egna behov och vår partners behov och utifrån detta hitta sätt att ge och ta emot den kärlek som båda behöver. Det handlar om hur vi kan få en levande och nära kontakt med vår partner samtidigt som vi respekterar varandras olikheter och får vara den vi är.

Teori

Imago parterapi har utvecklats av psykologerna och det äkta paret Harville Hendrix och Helen LaKelly Hunt i USA. Metoden bygger på mångårig erfarenhet av psykoterapi med par. Teorin är en integration av moderna psykologiska och psykoterapeutiska teorier såsom psykodynamiska, systemiska (familjeterapeutiska) och kognitiva teorier och metoder.

Relationsterapi – konflikthantering

Terapi enligt Imagomodellen kan med fördel även användas vid konflikthantering och relationsarbete i andra sammanhang t ex vid svårigheter i nära relationer eller på arbetsplatser.

Länkar

http://www.jettesimon.com
http://www.imagoterapi.se
http://www.imagoforeningen.se

Litteratur

Hendrix, H. (1999). Istället för skilsmässa: Från maktkamp till samarbete. Forum förlag.
Hendrix, H. & Helen LaKelly Hunt. (1999). Tag vara på den kärlek du finner. Forum förlag.
Berlander, E & Dozzi, E. (2011). Att leva istället för att överleva - medveten dialog ger kärleken en chans. Podium distribution.