Semester

Stängt för semester 18/6 - 31/10

Samtal

Någon att tala med? Ja, ibland önskar man tala med någon utanför sin familj och bekantskapskrets, någon som man inte är känslomässigt bunden till eller beroende av. Då kan samtal med en professionell samtalspartner vara ett alternativ.

Psykoterapi

Psykoterapi innebär att möta en annan människa i samtal under en tid. Det genuina mötet med en annan människa, som har beredskap att ta emot allt som du kommer med, möjliggör förändring.

Målet med psykoterapi kan vara ökad självkännedom och ökad förståelse för sig själv, sina resurser och sina eventuella svårigheter. I psykoterapin kan man få nya ord på och tankar kring det man känner och vill, man kan hitta nya förhållningssätt och perspektiv. Detta kan i sin tur leda till ett bättre psykiskt mående. Målet kan också vara att få bättre självkänsla eller att bearbeta förluster och svåra upplevelser.

När en i familjen har bekymmer påverkar det hela familjen. Det innebär också att hela familjen kan vara med och hjälpa till med att lösa problemen.

En psykoterapi kan vara kort eller lång, tidsbestämd eller med öppen avslutning. Den sökande och jag träffas först en gång för att både den sökande och jag själv ska få en uppfattning om huruvida psykoterapi skulle kunna vara meningsfullt. Ifall detta är fallet gör den sökande och jag en överenskommelse om hur vi ska gå vidare och hur vi ska arbeta tillsammans.

För både samtal och psykoterapi gäller att Du kan komma själv eller med någon/några närstående.

Trygghet och sekretess

För alla kontakter gäller sekretess enligt Sekretesslagen. Jag står under Socialstyrelsens tillsyn. Jag lägger stor vikt vid att skapa en plats som känns trygg och säker och där öppna och meningsfulla samtal kan bli möjliga.